About us

Evsa Care is a care mediator that is active in offering (home) care in Turkey. The idea of transferring quality care in the Netherlands to across the border has created Evsa Care. Care is everyone’s right, no matter where you are. Evsa Care also offers care in the Netherlands.
Evsa Care was founded by professionals who have been active in the healthcare sector for a long time. The many years of experience has translated into an extremely customer-oriented approach. We can therefore also express our full conviction that you are in trusted hands with us.

Evsa Care offers you the necessary support in healthcare to make your enjoyment of life in Turkey as pleasant as possible. Even if you are less mobile, use specific tools or need structural guidance in daily life. We mediate in personal care, nursing, domestic care or supportive support.
Thanks to our close cooperation with various healthcare partners, we offer an extensive range of services. Are you going on holiday or do you intend to stay in Turkey for a longer period of time? Also in Turkey you can count on quality (home) care that you are used to from us in the Netherlands via Evsa Care.

Our mission

We are convinced that care is a primary need for everyone. Young or old, temporarily or chronically ill. After all, it doesn’t matter because where care is needed, care must also be provided . We have therefore translated our core values into our mission, which reads as follows.

Unburdening and offering high-quality (home) care to people with a care need who are abroad, as they also receive it at home.

Our target group

We provide care to over-55s, young people, the mentally handicapped, the physically disabled, the rehabilitate and everyone else who needs (home) care in Turkey. Are you unsure whether your personal situation falls within the target group? Please contact us for more information.

Care package

Evsa Care offers a comprehensive package of on-site care 24/7 so that you are optimally supported in your daily activities.

We guarantee a high-quality service! Our healthcare providers and (support) staff meet the latest standards in the sector and have the required diplomas.

OVER ONS

Evsa Care is een zorgbemiddelaar die actief is in het aanbieden van (thuis)zorg in Turkije. De gedachte om de kwalitatieve zorg in Nederland door te trekken naar over de grens heeft Evsa Care doen ontstaan. Zorg is ieders recht, ongeacht waar je je bevindt. Daarnaast biedt Evsa Care ook zorg in Nederland.
Evsa Care is opgericht door professionals die al ruime tijd actief zijn in de zorgsector. De jarenlange ervaring heeft zich vertaald in een uitermate klantgerichte benadering. Wij kunnen daarom ook met volle overtuiging uitspreken dat u bij ons in vertrouwde handen bent.
Evsa Care biedt u de nodige ondersteuning in de zorg om uw leefgenot in Turkije zo aangenaam mogelijk te maken. Ook als u minder mobiel bent, gebruik maakt van specifieke hulpmiddelen of structurele begeleiding nodig heeft in het dagelijks leven. Wij bemiddelen in persoonlijke verzorging, verpleging, huishoudelijke zorg of ondersteunende begeleiding.
Dankzij onze nauwe samenwerking met diverse zorgpartners bieden wij een uitgebreid dienstenpakket aan. Gaat u op vakantie of heeft u het voornemen om langere tijd in Turkije te verblijven? Ook in Turkije kunt u via Evsa Care rekenen op kwalitatieve (thuis)zorg die u van ons gewend bent in Nederland.

[trx_image url=”1084″]
[trx_line style=”shadow” color=”#000000″]

Onze missie

Wij zijn overtuigd van het feit dat zorg een primaire behoefte is voor iedereen. Jong of oud, tijdelijk of chronisch ziek. Het maakt tenslotte niet uit want daar waar zorg nodig is moet ook zorg geboden kunnen worden . Onze kernwaardes hebben wij daarom vertaald naar onze missie, die als volgt luidt.

Het ontzorgen en aanbieden van kwalitatief hoogwaardige (thuis)zorg aan mensen met een zorg behoefte die zich in het buitenland bevinden, zoals ze dit ook thuis ontvangen.

Doelgroep

Wij leveren zorg aan 55+ers, jongeren, geestelijk gehandicapten, lichamelijk gehandicapten, revaliderenden en ieder ander die in Turkije (thuis)zorg nodig heeft. Twijfelt u of uw persoonlijke situatie binnen de doelgroep valt? Neem dan contact met ons op voor meer informatie

Zorgpakket

Evsa Care biedt 24/7 een uitgebreid pakket aan zorgverlening op locatie zodat u optimaal ondersteund wordt in uw dagelijkse activiteiten.

Wij garanderen een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening! Onze zorgverleners en (ondersteunend) personeel voldoen aan de laatste standaarden in de sector en beschikken over de vereiste diploma’s.

[trx_button align=”center” link=”http://www.evsacare.com/zorgaanbod/”]Naar zorgpakket[/trx_button]